Ráiteas Físe

 

Is Gaelscoil il-chreidmheach í ina cothaítear meas agus tuiscint ar reiligiúin de gach cineál.

Pearsantacht iomlán an pháiste

Tá sé mar aidhm againn pearsantacht iomlán an pháiste a fhorbairt agus a threorú i dtreo an chirt agus na tuisceana i dtimpeallacht foghlamtha dearfach, taitneamhach oscailte. Glactar go hómósach leis an bpáiste mar atá sé; oiltear, múintear agus treoraítear é.

Cuirtear leas an pháiste aonair chun tosaigh i gcónaí agus is i gcuideachta a thuismitheoirí a thugaimid faoina oiliúint agus faoina oideachas. Dírítear ar na buanna atá ag an bpáiste a fhorbairt chomh fada agus is féidir.

Leagtar béim ar obair thairbheach, leanúnach. Tugtar faoi dhea-scileanna sóisialta, caighdeán ard móráltachta agus réimse leathan de scileanna acadúla, praiticiúla agus caithimh aimsire a mhúineadh dó trí mheán na Gaeilge

Déantar iarracht cumas labhartha agus scríofa na teanga Gaeilge a thabhairt don pháiste go nádúrtha ionas go mbeidh sé ábalta é féin agus gach is spéis leis a chur in iúl go héifeachtach.

Dírítear ar na bunscileanna; éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh a thabhairt dó / di sa Bhéarla agus beospéis a mhúscailt agus meabhair a thabhairt dó / di ar bhunstruchtúr na matamaitice. Tá súil againn go n-éireoidh linn suim agus fiosracht a mhúscailt ann san eolas, deis a fhorbartha a thabhairt dó sa chorpoiliúint agus eolaíocht agus spéis agus suim a chothú ann sna healaíona éagsúla. Is de réir curaclaim na bunscoile a dhéantar iarracht na h-aidhmeanna seo a bhaint amach ach tugtar tús áite don Ghaeilge i gcónaí agus de shíor.

Ár dtraidisiúin agus ár gcultúr beo

Ní mar thaise neamhbheo ar chaomhnú, gan cur leis ná baint de, a shaothrófar an cultúr sin ach mar oidhreacht bheo go mbainimid féin tairbhe as agus go seolfaimid ar aghaidh chuig an chéad glúin eile agus rian ár ndearcadh féin air. Tuigfidh páiste atá ag freastal ar an scoil go bhfuil sé ag fás suas in Éirinn seachas in aon áit eile. Cothófar tírghrá agus mórtas cine ann a thiocfaidh le saol an lae inniu. Blaisfidh sé de shaíocht na Gaeilge, feicfidh sé gur chuid den Athbheochan é féin, a scoil agus a theaghlach. Agus an féinmhuinín sin cothaithe ann beidh ar a chumas aghaidh a thabhairt ar an Eoraip agus teangacha agus scileanna eile a fhoghlaim go saoráideach fonnmhar. De réir mar a fhásann a mheas air féin is ea a mhéadóidh ar a mheas agus ar a thuiscint ar dhaoine agus ar chiníocha eile – iad siúd san áireamh ag a bhfuil cúlra reiligiúnach, cultúrtha agus sóisialta éagsúil ar fad.

 
Logáil IsteachWe use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information